balanus-sertifikaatit

ISO 9001 ja ISO 3834-2   Kauppalehden menestyjä yritys 2016 ja AAA-korkein luokitus

Balanuksen laatupolitiikka

Tavoitteemme on huomioida asiakkaan tarpeet ympäristöystävällisesti, kilpailukykyisesti, turvallisesti ja kannattavasti. Tämä edellyttää koko henkilökunnaltamme laatutietoisuutta ja kokonaisvaltaista vastuunottoa oman työn tasosta. Panostamme jatkuvasti ammattitaitomme kehittämiseen ja ylläpitoon.

Toimitusaikojen täsmällinen toteutuminen perustuu ajanmukaisiin suunnittelujärjestelmiimme, kuormituksen ja kapasiteetin hallintaan, resurssien joustavuuteen sekä tekniseen tietämykseemme. Kehitämme tuotteitamme ja palveluamme soveltamalla uusia, toimivaksi testattuja ratkaisuja ja tarkoituksenmukaisia materiaaleja.

Jatkuva laadun parantaminen tapahtuu sisäisen ja ulkoisen palautteen ohjaamana. Sitoudumme noudattamaan lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, direktiivejä ja muita säädöksiä, seuraamaan niissä tapahtuvia muutoksia ja ottamaan ne huomioon toiminnassamme.

Laatupolitiikan toteutumista seuraamme aktiivisesti prosesseittain määriteltyjen yksiselitteisten tavoitteiden ja mittareiden (KPI) avulla. Kokonaisuutta tarkastelemme säännöllisesti johdon katselmuksissa ja sisäisissä auditoinneissa.